نقش اسید هیومیک واسید فلوویک درتغذیه گیاه

- SisAron- HM حاوی 40 درصد ترکیبات آلی شامل اسید هیومیک و اسید فالویک، ترکیبات آلی ازته ، اسیدهای آمینه و ترکیبات مفید دیگر بوده که از بهترین مواد قابل جذب و مفید برای رشد گیاه و افزایش محصول می باشد. اسید هیومیک مخلوطی ازمولکولهائی بسیار بزرگ با قابلیت کلات کنندگی عناصر فلزی میباشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 24 بازدید