عوامل موثر در انتخاب کودهای شیمیائی

چند عامل وجود دارد که می توان در هنگام انتخاب کود شیمیائی یا سایر مواد اصلاح کننده خاک از قبیل آهک و کود حیوانی در نظر گرفت
1- دسترسی :دسترسی یکی از مهمترین عوامل در انتخاب کودهای شیمیائی می باشد. حمل کودهای شیمیائی از مناطق دور و نزدیک به منطقه موجب محدودیت در انتخاب کودهای شیمیائی می شود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید