مدیریت استفاده از کود فسفات

به کار بردن کودهای فسفات اصولا به مشخصات خاک از قبیل نوع مواد معدنی رسی، درجه هوادهی خاک، pH آن، نمونه های زراعی، شدت زراعی و رژیم آب بستگی دارد. خاک هایی که قبلا درآن ها برنج آبی کشت می شده است به کود فسفات بیش تراز کشت محصولات دیمی مانند سورگوم و ارزن نیاز دارد. زیرا خاک های باتلاقی شده در گذشته دارای ظرفیت جذب فسفر زیادتر از خاک های خشک بوده اند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 10 بازدید