نماتدها در زراعت و اصول کلی کنترل آنها

کنترل نماتدها
۱- در صورت امکان از کشت در زمین های آلوده خودداری کنید.
۲- برای تعیین نوع و میزان جمعیت نماتدها، قبل از کشت در زمین، از آن نمونه برداری کنید.
۳- از نهالهای سالم که در مراکز معتبر تهیه شده اند استفاده کنید.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 11 بازدید