استفاده از تله های نوری در مبارزه با آفات

نور یکی از عوامل فیزیکی است که در مبارزه با آفات به راههای مختلف بکار می رود. استفاده از رفتار ‏فتوتاکسی در حشرات برای ساختن تله های نوری از سالها قبل مورد عمل بوده است و در پاره ای موارد این تله ‏ها در پایین آوردن میزان انبوهی بسیار مؤثر می باشند. به طور عموم حشرات بیشتر جذب و جلب اشعه ‏ماورأبنفش می شوند

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 5 بازدید