بررسی نقش رتون به عنوان پتانسیل افزایش عملکرد برنج

حدود یک سوم از اراضی برنج استان مازندران، باتلاقی است که در حال حاضر به دلیل ماندابی بودن، هیچگونه کشتی در آن توصیه نمی‌‌گردد . به لحاظ اینکه برنج بعنوان یکی از اساسی‌ترین مواد تأمین کننده غذای مردم کشور اهمیت خاصی را داراست، لذا افزایش عملکرد آن در واحد سطح در واحد زمان، از اهداف اصلی کشاورزی نوین می باشد. برای نیل به این منظور، باید از مدیریت های زراعی برتر و خصوصیات فیزیولوژیکی خاص در گیاهان استفاده نمود.
/ 0 نظر / 9 بازدید