تشخیص علائم کمبود بُر در محصولات باغی و زراعی

کمبود بُر در درختان میوه سبب رشد و نمو ضعیف پرچم ها کاهش مدت گرده افشانی موثر و در نتیجه کاهش تشکیل میوه و نکروزه شدن پوست تنه درخت سیب و لکه های چوب پنبه ای و ترکیدن میوه ها و تنه درخت و باد زدگی گلهای گلابی میشود. کمبود بُر در گلابی همچنین باعث از بین رفتن گل پیش از باز شدن میشود. بُر در انتقال قندها نقش اساسی داشته و کمبود آن سبب کاهش قند میشود.
/ 0 نظر / 10 بازدید