کودهای نیتروژنی و عوارض فراموش شده

بر اساس مطالعات به عمل آمده توسط عده اى از محققان که نتایج تحقیقات شان در یکى از شماره هاى مجله «ساینس» به چاپ رسیده پیش بینى شده است به موازات رشد جمعیت در مناطق ساحلى دنیا، درصد نیتروژن موجود در آب که با ترکیبات فسفرى حاصل از پدیده Eutrophication آمیخته است تا سال ۲۰۰۵ در مناطق ساحلى به بیش از دو برابر میزان کنونى افزایش خواهد یافت.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 13 بازدید