معرفی برخی از آفات ورمی کمپوست‏

کرمهای خاکی تحت تاثیر و حمله آفات بی‌شماری هستند. دشمنان اصلی کرمهای خاکی شامل کنه‌ها، دم فنریان، ‏مورچه‌ها، صدپایان، حلزون‌ها، لارو سوسک‌های خاص، موش،مار، موش کور، وزغ و سایر حشرات و جانورانی که ‏از کرمها تغذیه می‌کنندمی‌باشند.کرمهای خاکی همچنین دارای تعدادی انگل داخلی شامل تعداد زیادی ازپروتوزوآها، ‏تعدادی از نماتد‌ها، لارو خاصی از انواع پشه‌ها و… می‌باشند‎

 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید