کوددهی برگی ، تاریخچه و اصول و روشهای آن‏

تغذیه برگی به عنوان یک تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و پر مصرف ، هورمونهای گیاهی ، محرکهای رشد و ‏سایر عناصر مفید استفاده شده است . تاثیر کود دهی برگی در افزایش محصول ، مقاومت به بیماریها و آفات و بهبود ‏مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول مشاهده شده است . پاسخ گیاه به کود دهی برگی بستگی به گونه گیاه ، ‏شکل کود ، غلظت کود ، دفعات کاربرد کود و مرحله رشدی گیاه دارد .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 11 بازدید