تسریع در فرایند کمپوست سازی

کشت های سلولولیتیک (کشت میکروب های تجزیه کننده سلولز )گیاهان زراعی به مقدار زیاد عناصر غذایی را از خاک و تحت سیستم کشت فشرده خارج می سازنند.برای عملکرد های مطلوب گیاهان زراعی و حفظ حاصلخیزی خاک , عناصر غذایی به مقدار زیادی لازم می باشد.بنابراین ,روش بازگردشی یا بهره گیری از مواد آلی مانند ضایعات مزرعه , وریزش برگ برای حفظ سلامت خاک و جایگزین کردن مواد غذایی گیاه ضروری است.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید