بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند

بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند رعایت تناوب زراعی است:
رعایت تناوب زراعی 3 تا 5 ساله با گیاهان غیرمیزبانی چون یونجه، شبدر، سیب زمینی و سورگوم، بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند است.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید