پاسخ پلیمرهای جاذب آب به نمک ها و کودها

ظرفیت حمل آب به وسیله هیدروژل اغلب موقع اضافه شدن عناصر غذایی به آب و یا محلول هیدروژل ها کاهش می یابد . در شرایط آزمایشگاهی ظرفیت حمل آب هیدروژل ها به وسیله مصرف آب دیونیزه شده تعین می شود . محلول های کودی دارای پتاسیم و آمونیوم  مقدار جاذب آب هیدروژل PAM را تا ۷۵ درصد کاهش می دهد . مصرف کلسیم ، منیزیم ، آهن و غیره مقدار جذب آب را تا ۹۰ درصد کاهش می دهد 
 
 
/ 0 نظر / 20 بازدید