کود مصنوعی‎ ‎را چگونه انتخاب کنیم؟

نیتروژن‎ ، فسفر‎ ‎و ‎پتاسیم مواد غذایی یا مواد معدنی هستند که ‏گیاهان برای رشد به مقدار زیادی احتیاج دارند. کودهای مصنوعی نیز بر این اساس معمولا ترکیبی هستند از این ‏سه عنصرشیمیایی. البته باید یاد آور شد که گیاهان همچنین به مقدار زیادی کلسیم‎ calcium ‎و گوگرد‎ sulphur ‎احتیاج دارند ولی ازآنجا که این عناصر معمولا در خاک و یا در نمکی که در کود های مصنوعی بکار رفته ‏موجود می باشند - به کاربرد این عناصر احتیاج چندانی نیست .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید