تعاریف علف هرز و مشکلات آنها


تعاریف علف های هرز :
1- طبق یک تعریف ساده ،‌علف هرز یک گیاه نابجا می باشد یعنی در جایی می روید که حضورش نامطلوب می باشد .
 2- علف هرز گیاهی است خود رو که به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها می روید که کمیت و کیفیت و در نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی را به شدت پایین می آورد و ضمن اختلال در عملیات زراعی هزینه های تولید را افزایش می دهد .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 5 بازدید