دهمین نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی اصفهان

حضور بازار بزرگ کشاورزی ایران در دهمین نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی اصفهان - 5 تا 8 بهمن ماه 1390  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید