برخی از مشکلات مربوط به عدم تاثیر آفتکش ها

گاهی کشاورزان از عدم تاثیر آفتکش های مختلف شاکی هستند. دلایل متعددی در مورد عدم تاثیر آفتکش ها وجود دارد مانند موارد ذیل :
1- عدم نفوذ خوب سم در میان شاخه و برگ های گیاه . در مورد برخی از آفات که در قسمت داخلی پوشش گیاهی فعالیت می کنند , در هنگام سمپاشی , محلول سم باید به میان شاخه و برگ ها نفوذ نماید و به محل فعالیت آفت برسد. فشار سمپاش در رسیدن محلول سمی به داخل پوشش گیاهی از طریق ایجاد فشار بر لایه بیرونی شاخه و برگ ها برای رسیدن به محل فعالیت افت در قسمت داخلی گیاه مهم می باشد.

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 11 بازدید

خوب بود