کاربرد انواع کود حیوانی در کشاورزی

کود اسبی
اسب مقدار زیادی علف هرز می خورد و غذای خود را نرم و پودر نمی کند و در نتیجه تعداد از بذور علف هرز سالم از دستگاه گوارش آن عبور می کنند و به همین علت کود اسبی بذر علف هرز زیادی دارد.
برای گیاهان اسید دوست کود اسبی مناسب می باشد.
کود اسبی نسبت به کودهای گاوی و مرغی درصد ازت بیشتری دارد.
سرعت قابلیت استفاده عناصر غذایی کود اسبی متوسط می باشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 22 بازدید