آفات چغندرقند و راه های کنترل آن

چغندر قند یکی از محصولات مهم در دنیا است و بخش عمده ای از شکر مصرفی در کشور ما از این گیاه تامین می شود. به رغم گذشت زمان و توسعه ی فن آوری جدید تولید محصولات کشاورزی و شناسایی سایر منابع غذایی، هیچگاه از اهمیت این گیاه کاسته نشده است. کشت چغندرقند در کشور ما جنبه ی استراتژیک داشته و مورد توجه خاص مسئولان و دست اندرکاران امر کشاورزی است، با توجه به این نکات، هنوز شاهد حمله یکسری از آفات و بیماری ها در مناطق چغندرکاری هستیم که در این مقاله راه های شناسایی و مبارزه با سه آفت چغندرقند آورده شده است.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید