مصرف نیتروژن در پرورش سبزیجات

تغذیه گیاهان همانطور که از راه ریشه ، مواد مورد نیاز را جذب می کنند از راه برگ نیز جذب کرده و نیتروژن ‏به صورت آمونیوم ، نیترات و اوره جذب کرده در سبزیجاتی مانند تربچه که عمر کوتاهی دارند ۳۰ روز از ‏کاشت تا برداشت طول کشیده ۱ بار مصرف نیتروژن نیاز کیاه را تامین کرده - در فلفل که هشت ماه در زمین ‏است و مرتب محصول میدهد چند بار مصرف کود ضرورت دارد .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید