بیماری های برگ و تنه درختان انگور

عوامل بیماری زا قارچی ، باکتری و ویروس ها می توانند اندام مختلف درخت انگور از قبیل برگ ، شاخه ، تنه وریشه و میوه درخت را مورد حمله قرار دهند. هریک از این بیماری ها علائم مشخص روی اندام مورد حمله خود ایجاد می کنند.

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦