تاثیر عناصر مختلف در رشد مرکبات و انگور

مرکبات
تامین نیاز غذایی و ایجاد تعادل بین عناصر مورد نیاز درختان مرکبات از عوامل موثر در تولید محصول با کیفیت مطلوب ، بازارپسندی و افزایش خاصیت نگهداری میوه ، پس از برداشت می باشد .

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٦