آفتکشها و بیماریهای تنفسی در انسان

تحقیقات روی بیش از 2000 کشاورز ارتباط بین ایجاد آسم و آفتکشهای گروه فسفره و کاربامات را نشان داده است.
حشره کشهای کاپتافل، سولفور، پیرترین و پیرترویید دارای اثرات متاکولینی ( همانند کولین استراز) روی ششها هستند

ادامه مطلب

   + کشاورز - ٤:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۸