مهمترین ویژگی های ورمی کمپوست‏

تحقیقات بسیاری در مورد ویژگی های ورمی کمپوست انجام شده است. اما محققین اعتقاد دارند که مهمترین ویژگی ورمی ‏کمپوست این است که طی فرآیند هضم غذا در روده کرم خاکی مواد غذایی موجود در خاک به صورت آماده جذب برای گیاه ‏در می آیند

ادامه مطلب

 

   + کشاورز - ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩