راه اندازی فارم تولید ورمی کمپوست‏

روش ایجاد کارگاه تولید ورمی کمپوست‏‎ :‎
روشهای مختلفی برای تولید وجود دارد که در اینجا ساده ترین روش که روش پشته ای است شرح داده خواهد شد‏‎ .‎
‏۱‏‎-‎یک زمین مسطح بدون کلوخ سنگ و خرده شیشه را انتخاب و سطح آنرا مرطوب و سپس کاملاً بکوبید تا سفت ‏گردد. علت این امر جلوگیری از ایجاد هیبرید کرمهای مورد استفاده با کرمهای خاکی معمولی و زایل شدن نژاد آنها ‏می باشد . می توان در صورت امکان سطح زمین را سیمان و یا آسفالت نمود‏‎

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢۸