ضرورت های استفاده ازکود اوره با پوشش گوگردی در ایران

بیش از نود درصد از زمینهای کشاورزی آهکی و باpH بالا بوده و این مسئله باعث کاهش راندمان جذب عناصر ریز مغذی است که از اهمیت بالایی در رشد و نمو گیاهان برخوردار می باشند ، استفاده از کودهای اوره با پوشش گوگردی باعث افزایش راندمان کشاورزی کشور خواهد شد.

   + کشاورز - ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٠