مروری بر فرمولاسیون علفکشها

واژه فرمولاسیون در ارتباط با کنترل شیمیایی علف های هرز, دو مفهوم مرتبط با هم دارد: یک فرمولاسیون ,ساختار یک علفکش است که به وسیله سازنده برای استفاده علمی تهیه می شود.

   + کشاورز - ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٠