معرفی برخی از آفات ورمی کمپوست‏

کرمهای خاکی تحت تاثیر و حمله آفات بی‌شماری هستند. دشمنان اصلی کرمهای خاکی شامل کنه‌ها، دم فنریان، ‏مورچه‌ها، صدپایان، حلزون‌ها، لارو سوسک‌های خاص، موش،مار، موش کور، وزغ و سایر حشرات و جانورانی که ‏از کرمها تغذیه می‌کنندمی‌باشند.کرمهای خاکی همچنین دارای تعدادی انگل داخلی شامل تعداد زیادی ازپروتوزوآها، ‏تعدادی از نماتد‌ها، لارو خاصی از انواع پشه‌ها و… می‌باشند‎

 

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢۱

چرا کشاورزی در اقتصاد ایران یک بخش درجه چندم است؟‏

دلالی محصولات کشاورزی حذف می‌شود
نظام دلالی کشاورزی مدرن‌ترین سیستم ارباب و رعیتی را به‌وجود آورده است
قوانین اجرانشده و ظرفیت‌های بر باد رفته در بخش کشاورزی
گندم‌کاران هنوز مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند
تکلیف قیمت کود شیمیایی روشن شود‏
بازار محصولات کشاورزی رها شده است‏
ساختار نظام بیمه بازمهندسی شود؛ بیمه کشاورزی مثل خودرو باشد‏
افزایش 100 درصدی قیمت کود از شهریور امسال‏
احداث و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی شتاب می‌گیرد
میوه‌های قاچاق میهمان ناخوانده کانتینرهای موز‏
قیمت‌های تضمینی کشاورز را نادیده می‌گیرد
چرا کشاورزی در اقتصاد ایران یک بخش درجه چندم است؟‏
تنها پنج درصد نیاز به واردات ادوات مکانیزه کشاورزی داریم
وزارت جهاد پاسخ دهد ؛ استخدام 10 هزار ناظر کشاورزی اجرا نشد‏
با ایجاد صنایع تبدیلی در آمد کشاورزان 10 برابر می‌شود

 

   + کشاورز - ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٦