بیماری های برگ و تنه درختان انگور

عوامل بیماری زا قارچی ، باکتری و ویروس ها می توانند اندام مختلف درخت انگور از قبیل برگ ، شاخه ، تنه وریشه و میوه درخت را مورد حمله قرار دهند. هریک از این بیماری ها علائم مشخص روی اندام مورد حمله خود ایجاد می کنند.

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦

بررسی استفاده از کود روی در زراعت گندم و تاثیرات آن

استفاده از ریز مغزی ها درکشور های پیشرفته از ارکان تغذیه خاک می باشد درحالی که درکشور ما به هیچ وجه به این امر توجهی نشده است . یکی از این عناصر ریز مغزی وکم مصرف روی ( ZN ) می باشد ، که کمبود آن دربیشتر کشورهای جهان گزارش شده است .

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳