بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند

بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند رعایت تناوب زراعی است:
رعایت تناوب زراعی 3 تا 5 ساله با گیاهان غیرمیزبانی چون یونجه، شبدر، سیب زمینی و سورگوم، بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند است.

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۳:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٩

چگونگی عمل علفهای هرز

رقابت علفهای هرز با گیاهان زراعی
علفهای هرز در مراحل اولیه اثرات خود را به صورت رقابت با گیاهان زراعی برای استفاده از نور ، مواد غذایی ، آب و مکان نشان می‌دهند. قدرت رقابت علفهای هرز ، مانند گیاهان زراعی در دوران زندگی متفاوت است و بستگی با چگونگی نمو گیاه دارد. مثلا در دوران اولیه رویش با انتشار سریع و نفوذ زیاد ریشه‌ها در خاک ، از آب و مواد غذایی خاک بیشتر استفاده می‌نمایند. رقابت علفهای هرز با گیاهان زراعی برای استفاده بیشتر از نور و فضا با کاهش کربن‌گیری و سرانجام قابل توجه محصولات همراه است.

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٥

اصول کلی کنترل نماتدها

کنترل نماتدها
۱- در صورت امکان از کشت در زمین های آلوده خودداری کنید.
۲- برای تعیین نوع و میزان جمعیت نماتدها، قبل از کشت در زمین، از آن نمونه برداری کنید.
۳- از نهالهای سالم که در مراکز معتبر تهیه شده اند استفاده کنید.
۴- اگر جمعیت نماتدها در خاک زیاد بود، قبل از کشت خاک را با سموم تدخینی ضدعفونی کنید .

ادامه مطلب

   + کشاورز - ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۳